Fyzickým a právnickým osobám ponúkame vypracovanie Daňového priznania k dani z príjmu 2015, Účtovnej závierky a Poznámok.

Služba zahŕňa:

  • Spracovanie účtovníctva za rok 2015 na základe dodaných dokladov,
  • Daňové poradenstvo z pohľadu dane z príjmov a odporúčania pre nasledujúce obdobie,
  • Vypracovanie daňového priznania pre právnické osoby
  • Vypracovanie účtovných výkazov (Účtovná závierka - Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky)
  • Vypracovanie daňového priznania pre fyzické osoby typ A, typ B, podľa typu účtovnej jednotky,
  • Podanie daňového priznania osobne na príslušnom daňovom úrade príp. elektronickou formou*

CENNÍK SLUŽIEB

PO (právnické osoby)Cena/€
Spracovanie účtovníctvapodľa počtu účtovných položiek (pozri Cenník)
Vypracovanie DP k DzP a výkazovod 150 €
Podanie DP k DzP vrátane výkazov osobne*od 20 €
Podanie DP k DzP vrátane výkazov elektronicky*od 15 €

 

FO (fyzické osoby)Cena/€
Spracovanie účtovníctvapodľa počtu účtovných položiek (pozri Cenník)
Vypracovanie DP k DzP „B“ (zahŕňa daňovú evidenciu, účtovnú závierku)od 100 €
Podanie DP k DzP vrátane výkazov osobne*od 20 €
Podanie DP k DzP vrátane výkazov elektronicky*od 15 €

* Osobné podanie je možné najneskôr do termínu 25.3.2016. Po tomto termíne už klientovi podanie nezabezpečíme. Elektronické podanie je možné len za predpokladu existencie elektronickej komunikácie účtovnej jednotky s Finančnou správou SR.

Termín na podanie vášho daňového priznania k dani z príjmu 2015 je 31.03.2016, prípadne po podaní Oznámenia o odklade podania daňového priznania do 30.06.2016, a ak ste mali aj príjmy zo zahraničia, termín je až do 30.09.2016.

Nenechajte si splnenie daňových povinností na poslednú chvíľu, pre bližšie informácie nás, prosím, kontaktujte telefonicky alebo mailom.

kontaktné tlačidlo