V rámci jednoduchého účtovníctva vám ponúkame nasledovné služby:

 • Vedenie peňažného denníka
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • Vedenie ostatných pomocných kníh
 • Evidencia majetku + odpisy
 • Výstupné zostavy z účtovného programu
 • Evidencia DPH, výkaz DPH
 • Súhrnný výkaz DPH
 • Kontrolný výkaz DPH
 • Komunikácia s úradmi
 • Konzultačné služby
 • Vypracovanie daňového priznania pre daň z motor.vozidiel
 • Vypracovanie daňového priznania FO s prílohami


kontaktné tlačidlo