V rámci podvojného účtovníctva vám ponúkame nasledovné služby:

 • Vedenie účtovného denníka
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • Vedenie bankovej knihy
 • Evidencia majetku + odpisy
 • Evidencia DPH, výkaz DPH
 • Súhrnný výkaz DPH
 • Kontrolný výkaz DPH
 • Výstupné zostavy z účtovného programu
 • Konzultačné služby
 • Vypracovanie daňového priznania pre daň z motor.vozidiel
 • Vypracovanie daňového priznania PO s prílohami


kontaktné tlačidlo