JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

1. Paušál

Počet položiek Neplatiteľ DPH Platiteľ DPH
0 - 50 30,00 40,00
51 - 100 80,00 90,00
101 - 200 140,00 170,00
201 - 300 190,00 250,00
301 - 400 240,00 330,00
Nad 400 dohodou dohodou

2. Cena za položku

Počet položiek Neplatiteľ DPH Platiteľ DPH
0 - 50 0,80 1,00
51 - 100 0,90 1,10
101 - 200 0,85 1,05
201 - 300 0,80 1,00
301 - 400 0,75 0,95
Nad 400 dohodou dohodou

Ceny zahŕňajú: vedenie peňažného denníka, vedenie pokladničnej knihy, vedenie knihy záväzkov a pohľadávok, vedenie ostatných pomocných kníh, evidenciu majetku + vedenie knihy hmotného a nehmotného majetku, evidencia DPH (pri platiteľoch DPH), konzultácie (1,5hod mesačne)

 

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

1. Paušál

Počet položiek Neplatiteľ DPH Platiteľ DPH
0 - 50 45,00 55,00
51 - 100 85,00 95,00
101 - 200 160,00 190,00
201 - 300 220,00 270,00
301 - 400 270,00 350,00
Nad 400 dohodou dohodou

2. Cena za položku

Počet položiek Neplatiteľ DPH Platiteľ DPH
0 - 50 0,90 1,10
51 - 100 1,00 1,20
101 - 200 0,95 1,15
201 - 300 0,90 1,10
301 - 400 0,85 1,05
Nad 400 dohodou dohodou

Ceny zahŕňajú:vedenie účtovného denníka, vedenie pokladničnej knihy, vedenie knihy záväzkov a pohľadávok, vedenie bankovej knihy, evidenciu majetku + vedenie knihy hmotného a nehmotného majetku, evidencia DPH (pri platiteľoch DPH), konzultácie (1,5hod mesačne)

Mzdy a personalistika

Počet zamestnancov Cena
0 - 5 10,00
6 -20 9,00
21-50 7,00
Nad 50 6,00

Ceny zahŕňajú: spracovanie miezd podľa podkladov, elektronické zasielanie mesačných výkazov, prihlášky/odhlášky zamestnancov, ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti, konzultačné služby (1,0hod mesačne)

Služby účtované osobitne

Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov pre FO, typ A od 30,00 Eur
Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov pre FO, typ B od 50,00 Eur
Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov pre PO od 150,00 Eur
Vypracovanie výkazu - PREHĽAD o zrazených preddavkov 10,00 Eur
Vypracovanie výkazu – ročné HLÁSENIE 15,00 Eur
Vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd 5,00 Eur
Vypracovanie výkazu DPH 10,00 Eur
Vypracovanie Súhrnného výkazu DPH 10,00 Eur
Vypracovanie Kontrolného výkazu DPH 15,00 Eur
Registrácia IČ DPH od 30,00 Eur

 

kontaktné tlačidlo