V rámci miezd a personalistiky vám ponúkame nasledovné služby:

  • Spracovanie miezd podľa podkladov
  • Elektronické zasielanie mesačných výkazov do poisťovní
  • Prihlášky a odhlášky zamestnancov, evidenčné listy
  • Vypracovanie PREHĽADU o zrazených a odvedených preddavkoch
  • Ročné HLÁSENIE o zrazených a odvedených preddavkoch
  • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
  • Vyhotovenie pracovných zmlúv a dohôd
  • Vyhotovenie dohôd o hmotnej zodpovednosti
  • Vedenie celkovej mzdovej agendy zamestnancov
  • Konzultačné služby


kontaktné tlačidlo